Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce.

Nejstarší fáze výroby je dokumentují nálezy z archeologických výzkumů a rekonstrukce výroby založená na nálezech pozůstatků hutnických pecí.

www.tmbrno.cz/expozice/zelezarstvi/

Archevita – Stopami věků

Nová expozice ve Středočeském muzeu v Roztokách www.archevita.cz
archevita1

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy - Našim Keltům tváří v tvář před 2 tisíci lety od Jiřího Waldhausera
Nová kniha Keltské hlavy a postavy - Našim Keltům tváří v tvář před 2 tisíci lety od Jiřího Waldhausera

Lugos.cz

Historický obchod Lugos.cz
Nový obchůdek www.lugos.cz