Nová expozice ve Středočeském muzeu v Roztokách.

Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavého z období pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes archeologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků. Vše je doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Na ochozové galerii jsou představeny pravěké exponáty doplněné modelacemi hrobů, vč. videomappingu. Dětského návštěvníka upoutá nejen dětský koutek ale i hravé a vzdělávací prvky v podobě infokiosků s rozšířenou informační základnou. Unikátní expozice tak nabízí nezapomenutelný zážitek propojením archeologie s moderními technologiemi a kvalitním edukativním programem.

Lokace: Roztoky u Prahy | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Téma expozice: Pravěk | doba kamenná | doba bronzová | doba železná | Keltové | doba římská | Germáni | stěhování národů | Slované | Středověk | Archeologie

Podrobnosti: www.archevita.cz ext link 15

Na stavbě se podílelo i Keltoi ext link 15

Archevita – Stopami věků

Nová expozice ve Středočeském muzeu v Roztokách www.archevita.cz
archevita1

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy - Našim Keltům tváří v tvář před 2 tisíci lety od Jiřího Waldhausera
Nová kniha Keltské hlavy a postavy - Našim Keltům tváří v tvář před 2 tisíci lety od Jiřího Waldhausera

Lugos.cz

Historický obchod Lugos.cz
Nový obchůdek www.lugos.cz