Keltoi 1994-2017
  • Keltové
Valdice

Valdice

Záchranný archeologický výzkum v roce 2019 - Sídliště z doby laténské - 3. století před naším letopočtem

Čelechovice na Hané - Studenec

Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém území Moravy.

Valdice

Robousy

Záchranný archeologický výzkum v roce 2019 - nález římské mince datované do 2. století před naším letopočtem

4.1.3.1 Dvoukolový vůz

Válečný dvoukolový vůz

Dvoukolový válečný vůz se začíná objevovat před polovinou 5. století př. n. l. v bojovnických hrobech.

3.25.2 Kůň

Kůň

Důležité a velmi využívané zvíře využívané jak k jízdě, tak do zápřahu.

3.25.1 Skot

Skot

Klíčovou roli pro Kelty hrál chov hovězího dobytka, ovcí a koz i vepřu a také koní.

1.1.5 Bójská poušť

Bójská poušť je označení spjaté se střetem dáckých a keltských kmenů někde v prostoru středního Podunají, který skončil fatální porážkou keltských kmenů.

3.10 Cín

Cín

Cín patří mezi kovy, které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny, která se vytvoří s mědí, tj. bronz. Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný.

3.10.1 Cín - těžba

Těžba cínu byla zřejmě prováděna sběrem rudy - kasiterit neboli cínovec.

3.38 Kovolitectví

Kovolitectví

V době laténské je na našem území doloženo kovolitectví těchto kovů a slitin:

3.32.2 Stavba

Stavba objektů patří ke klíčovým činnostem nejen lidí žijících v době laténské.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo